Programowanie Scottie go!

Kurs przeznaczony dla dzieci w wieku przedszkolnym 7lat.
Na zajęciach dzieci kodują offline z wykorzystaniem maty do kodowania i robotów.
Podczas zajęć korzystamy z aplikacji na tablet, gry Scottie Go!, wykorzystujemy również Photona, maty edukacyjne.
CEL ZAJĘĆ:
- doskonalenie umiejętności analitycznego i logicznego myślenia
- rozwijanie intuicji algorytmicznej (plan działania)
- nauka pracy w grupie ( rozwijanie kompetencji społecznych)programowanie w języku lua - poziom 1 - wiek 8 lat

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci 8 letnich (2 klasa szkoły podstawowej) Zajęcia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową klas I-III i kładą nacisk na rozwój myślenia logicznego i abstrakcyjnego.

Każde spotkanie to 0,5 h praca bez komputera (rozwiązujemy zadania ), kolejna 1 h to mapa edukacyjna w świecie gry Minecraft i zadania rozwijające kreatywność.
Na zajęciach ćwiczymy myślenie algorytmiczne (porządkowanie informacji, kodowanie i dekodowanie, planowanie sekwencji działań, rozpoznawanie wzorców, analiza) oraz umiejętności matematyczne niezbędne na bardziej zaawansowanych etapach nauki programowania.
8 letnich ( 2

programowanie w języku lua - część 2 - wiek 9 lat

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku 9 lat (3 klasa szkoły podstawowej) Nie wymagamy znajomości programowania – zajęcia wprowadzają najważniejsze pojęcia od podstaw.
Dobrze, jeśli uczestnik zna podstawy gry Minecraft, chociaż nie jest to konieczne,
aby zacząć naukę na tym poziomie kursu.

Czego uczą się dzieci na tym kursie:

- poznają podstawowe pojęcia i konstrukcje logiczne z zakresu programowania: warunek, pętla, zmienna.
- tworzą algorytmy w języku blokowym LUA – testowanie i debugowanie napisanych kodów.
UNITY programowanie gier 10-13 lat

Zajęcia z programowania gier przeznaczone są dla grupy kontynuującej poprzednie kursy
lub starszych dzieci (10-13 lat), które mają za sobą pierwsze doświadczenia z programowaniem
(np. w języku Scratch).
Dobrze, jeśli uczestnik zna podstawy języka angielskiego.
Na zajęciach uczestnicy tworzą własne gry przy pomocy różnorodnych narzędzi programistycznych
– od obrazkowego języka Kodu, poprzez App Inventor (gry mobile) i Game Maker (programowanie tekstowe).
W trakcie realizacji własnych projektów uczą się podstaw składni prezentowanych języków, operują na zmiennych, debugują i przekształcają gotowy kod.
Na warsztatach z tworzenia gier dla dzieci, uczestnicy poznają:
- prawidła game designu,
- podstawy grafiki komputerowej,
- tworzą własne projekty klasycznych gier komputerowych
(platformówka, gra wyścigowa, gra akcji, gra na urządzenia mobilne, gra 3D).
Zajęcia podzielone są na moduły wprowadzające różne języki programowania do tworzenia gier
(od blokowych do tekstowych).GAME STUDIO PRO (UNITY) 10-14 lat

Czego uczymy na tym kursie? Na zajęciach tworzymy gry w profesjonalnym środowisku Unity – jest to platforma, która pozwala na tworzenie autorskich rozbudowanych projektów w języku C#. W trakcie realizacji własnych projektów kursanci uczą się podstaw składni prezentowanego języka, operują na zmiennych, poznają metody, debugują i przekształcają gotowy kod. Na zajęciach tworzymy kilka typów gier, spotkania kończą się realizacją własnego projektów stworzonego przy wsparciu trenerów.

Montaż filmów 9-12 lat

Na zajęcia Montażu zapraszamy młode kreatywne osoby (9-12 lat),
które chcą spróbować swoich sił przed kamerą lub
marzą o prowadzeniu własnego kanału na YT.
Warsztaty mają charakter projektowy – wykorzystujemy komputer do pracy twórczej i realizacji własnych projektów filmowych pod okiem naszych instruktorów.
Uczymy, jak korzystać z szeregu programów do obróbki video, audio oraz projektowania graficznego.
Pokazujemy jak przy niewielkich nakładach kręcić ciekawe i angażujące filmy różnego typu.
Warsztaty obejmują zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa w Internecie, praw autorskich, autoprezentacji oraz sztuki filmowej i fotografii.